WWW.VAKTU.CZ - Kontakt

VAK Trutnov, a. s. nábřeží Václava Havla 19, 541 01 Trutnov


Pohotovostní čísla


Středisko
Nepřetržitá služba - ČOV Trutnov – Bohuslavice
mob.: 731 450 020
 
Středisko vodovody Trutnov
(Trutnov včetně všech městských částí)
mob.: 604 252 565
Středisko vodovody Svoboda n/Ú
(Svoboda n/Ú, Jan. Lázně, Mladé Buky, Hor. Maršov)
mob.: 737 237 353
Středisko Pec pod Sněžkou
(Pec p/S, Velká Úpa, Malá Úpa - vodovody + kanalizace)
mob.: 602 146 017
Kanalizační provoz
(Trutnov, Svoboda n/Ú, Ml. Buky, Jan. Lázně, Hor. Maršov)
mob.: 604 252 528Ředitelství akciové společnosti - nábřeží Václava Havla 19, 541 01 Trutnov

prokurista a ředitel a. s.
Ing. Josef Moravec
tel.: 499 848 521
mob.: 731 134 901


Úsek ředitele


sekretariát
Lenka Drtilová, DiS.
tel.: 499 848 523
hospodářská správa, energetik, BOZ, PO
Daniel Čížek
tel.: 499 848 525
mob.: 730 595 055
investiční referent
Stanislava Mikešová
tel.: 499 848 518
mob.: 730 540 085
správce výpočetní techniky
Bohuslav Borůvka
tel.: 499 848 529
mob.: 731 402 059Úsek ekonomický


zástupce ředitele pro věci ekonomické a obchodní
Bc. Luboš Spěvák
tel.: 499 848 522
obchodní oddělení
Pavel Moník
vedoucí obch. odd.
tel.: 499 848 526
mob.: 604 241 389
Šárka Kresanová
fakturace
tel.: 499 848 527
Lucie Dostálková
fakturace
tel.: 499 848 528
mob.: 731 450 022
všeobecná a finanční účtárna
Vojtěch Háze
tel.: 499 848 532
mob.: 731 679 974
Dana Žílová
tel.: 499 848 533
mob.: 731 679 974
mzdová účtárna
Petra Chebenová
tel.: 499 848 534
mob.: 732 730 682
personální činnosti
Jana Brátová
tel.: 499 848 535
mob.: 732 730 682Úsek výrobně technický


zástupce ředitele pro věci výrobní a technické
Ing. Petr Jirků
tel.: 499 848 524
mob.: 605 711 660Provozy


vodovody Trutnov
Michal Drašar
vedoucí
tel.: 499 848 542
mob.: 604 216 547
Petra Moníková
administrativně technická pracovnice
tel.: 499 848 541
úpravna vody Horní Maršov
tel.: 499 874 188
mob.: 603 211 008
kanalizace
Vlastimil Honek
vedoucí
tel.: 499 841 182
mob.: 733 111 497
Edita Klepeštová
administrativně technická pracovnice
tel.: 499 841 182
vodovody Svoboda nad Úpou
Mgr. Michal Víšek
vedoucí
tel.: 499 871 107
mob.: 703 492 508
Blanka Glossová
administrativně technická pracovnice
tel.: 499 871 107
čistírna odpadních vod Bohuslavice
Robert Kleprlík
vedoucí
tel.: 499 841 583
mob.: 604 215 441
Radka Kultová
administrativně technická pracovnice
tel.: 499 841 583

Pec pod Sněžkou
Ing. Stanislav Šalanda
vedoucí
tel.: 499 736 304
mob.: 602 127 384
Zdeněk Bouček
montér, MTZ
tel.: 499 736 433
mob.: 602 493 834

ČOV
tel.: 499 896 117Obslužné činnosti


oddělení technicko-provozní
Pavel Báča
vedoucí
tel.: 499 848 514
mob.: 603 218 290
Pavel Vlček
technik
tel.: 499 848 512
mob.: 731 134 041
Bc. Erika Javůrková
technik
tel.: 499 848 517
mob.: 730 595 062
Ing. Jiří Petřík
technik
tel.: 499 848 513
mob.: 739 587 670
materiálně-technické zásobování
Dana Valkounová
zásobovač
tel.: 499 848 543
laboratoř
Mgr. Šárka Bryknarová
vedoucí
tel.: 499 841 582
mob.: 731 450 018
Barbora Kosinková
laborantka
tel.: 499 841 582
technolog, vodohospodář, manager jakosti
Ing. Pavel Ott
tel.: 499 841 193
mob.: 737 628 263