ČOV - KANALIZACE


Kanalizace


kanalizace
Vlastimil Honek vedoucí tel.: 499 841 182 mob.: 733 111 497 kanalizace@vaktu.cz
Edita Klepeštová administrativně technická pracovnice tel.: 499 841 182 klepestova@vaktu.czČOV (Čistička odpadních vod)


čistírna odpadních vod Bohuslavice
Stanislav Morávek vedoucí tel.: 499 841 583 mob.: 604 215 441 cov@vaktu.cz
Radka Kultová
administrativně technická pracovnice
tel.: 499 841 583
Středisko
ČOV Bohuslavice nepřetržitý provoz mob.: 731 450 020
kanalizace mob.: 604 252 528


Kanalizace - výtah z kanalizačního řádu

Výtah z kanalizačního řádu ( PDF - 35 kB)