Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.


Vítejte na stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. Hlavní náplní naší společnosti je výroba a dodávka kvalitní pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.

Úřední hodiny

Oddělení technicko-provozní (OTPČ):
Pondělí 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00

Obchodní oddělení:
Pondělí 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
Středa 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
(případně po telefonické domluvě)

Podatelna: viz zde

Interní protikorupční program: viz zde

Reklamační řád: viz zde


Novinky

12.07.2024   -
Úhrady vodného a stočného budeme tento měsíc vybírat v hotovosti pouze:
v pondělí 29.07.2024 od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 15:00 h

27.06.2024   -
Smlouva o dílo – ČOV Trutnov - Oprava KGJ a úprava na možný provoz na LPG Zde

27.06.2024   -
Smlouva o dílo – Oprava vodovodu a kanalizace - ul. V. Nováka, Trutnov Zde

27.06.2024   -
Smlouva o dílo – Sanace kanalizace - Trutnov, ul. Bendlova, Ostrčilova, Husova, Náchodská, Wolkerova a Libušinka Zde

21.06.2024   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – ČOV Trutnov - Oprava KGJ a úprava na možný provoz na LPG Zde

21.06.2024   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – Trutnov, V. Nováka - oprava vodovodu a kanalizace Zde

21.06.2024   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – Trutnov - ul. Bendlova, Ostrčilova, Husova, Náchodská, Wolkerova a Libušinka - sanace kanalizace Zde

07.06.2024   -
Zápis o jednání řádné valné hromady 27.5.2024, vč. příloh Zde

28.05.2024   -
Oznámení o výplatě výnosu dražby akcií VaK Trutnov Zde
VZOR - žádost o výplatu výnosu dražby VaK Trurnov Zde

16.05.2024   -
Rozhodnutí o přidělení zakázky – Přeložka vodovodu v ul. Na Terase, Trutnov - Horní Staré Město Zde

06.05.2024   -
Konkurz na obsazení funkce:
ZÁSTUPCE (- KYNĚ) ŘEDITELE PRO VĚCI VÝROBNÍ A TECHNICKÉ

Podrobnosti Zde

24.04.2024   -
Pozvánka na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 27. 5. 2024. Zde
- SML - O výkonu funkce - návrh ČP.
- SML - O výkonu funkce - návrh DR.

24.04.2024   -
Výroční zpráva za rok 2023 Zde

24.04.2024   -
Laboratoř Hydrolab:
1.7. – 6.9.2024 nebudou přijímány vzorky pitných a odpadních vod.


18.03.2024   -
Smlouva o dílo – ČOV Trutnov - čerpání kalu na odvodnění Zde

08.03.2024   -
Smlouva o dílo – ČOV Trutnov - homogenizace kalu v uskladňovací nádrži Zde

01.03.2024   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – ČOV Trutnov - homogenizace kalu v uskladňovací nádrži Zde

01.03.2024   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – ČOV Trutnov - čerpání kalu na odvodnění Zde

01.02.2024   -
Oznámení o předávání akcií VaK Trutnov po zvýšení ZK Zde

13.12.2023   -
UPOZORNĚNÍ:
Z důvodu zvýšení sazby DPH na vodné a stočné od 1. 1. 2024 umožňujeme nahlášení mimořádného odečtu. Podrobnosti – Zde

04.12.2022   -
Cena vodného a stočného od 1.1.2024 je 109,70 Kč s DPH (64,45 vodné a 45,25 stočné)
Ceny byly stanoveny v souladu s pravidly věcného usměrňování cen.
Od 1.1.2024 změna sazby DPH z 10% na 12%.

01.12.2023   -
Oznámení o zavedení Interního protikorupčního programu Zde

26.09.2023   -
Laboratoř Hydrolab - POZOR ZMĚNA: od 2.10.2023 příjem vzorků odpadních vod – pondělí, úterý a čtvrtek od 6:15 do 9:00 hod.