Název společnosti:

Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.


Sídlo:
nábřeží Václava Havla 19, Trutnov 541 01


IČO: 601 08 711
DIČ: CZ 601 08 711

Datová schránka: 9vus9ea


Datum založeni: 1. ledna 1994


Společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B vložka 1006.
Výpis z obchodního rejstříku ( PDF - 47 kB )


Předmět podnikaní:
- vyhledávání poruch a rozbory vody
- zemní práce a práce speciální mechanizace
- nákup a prodej zboží - obchodní činnost
- ubytovací služby ( kat. chatová osada )
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní doprava
- provozování vodovodů a kanalizací
- podnikání v oblasti nákládání s nebezpečnými odpady
- podnikaní v oblasti nakládání s odpady v rámci živnosti volné
- provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich
  odstraňování
- vodoinstalaterství
- pronájem nebytových prostor včetně poskytování dalších služeb
- montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených eletrických zařízení
  a výroba rozvaděčů nízkého napětí
- výroba elektřiny