Představenstvo společnosti (akt. k 26.5.2023)


Předseda
Ing. arch. Michal Rosa
starosta města Trutnov
Člen
Martin Hudrlík
starosta města Janské Lázně
Člen
Ing. Pavel Mrázek
starosta obce Horní Maršov
Člen
Mgr. Petr Týfa
starosta města Svoboda nad Úpou
Místopředseda
Ilona Karlíková
starostka města Pec pod Sněžkou
Členka
Mgr. Lucie Potůčková
starostka Městysu Mladé Buky
Dozorčí rada (akt. k 26.5.2023)


Předseda
Mgr. Tomáš Eichler
místostarosta města Trutnov
Místopředseda
Bc. Luboš Spěvák
VAK - zástupce ředitele pro věci ekonomické a obchodní
Člen
Mgr. František Vaněk
místostarosta města Pec pod Sněžkou
Člen
Petr Hřebačka
místostarosta města Janské Lázně
Člen
Ing. Jan Kadlec
Management společnosti


Ing. Josef Moravec
ředitel a prokurista společnosti
Ing. Petr Jirků
zástupce ředitele pro věci výrobní a technické
Bc. Luboš Spěvák
zástupce ředitele pro věci ekonomické a obchodní
Akcie a akcionáři


Akcie na jméno v listinné podobě k datu 19.12.2023

IČO
Akcionář

Počet kusů

Jmen. hodnota Kč

Podíl na základním kapitálu v %

00278360
Město Trutnov,
Slovanské nám. 165, Trutnov

299 255

299 255 000,-

49,26

00278181
Město Pec pod Sněžkou,
Pec pod Sněžkou 230

130 104

130 104 000,-

21,42

00277967
Město Janské Lázně,
Nám. Svobody 273, Janské Lázně

46 902

46 902 000,-

7,72

00278335
Město Svoboda nad Úpou,
Nám. Svornosti 74, Svoboda n. Úpou

24 792

24 792 000,-

4,08

00278149
Město Mladé Buky,
Mladé Buky 186

22 803

22 803 000,-

3,75

00277878
Obec Horní Maršov,
Horní Maršov 102

6 117

6 117 000,-

1,01Trutnov, dne 20.12.2023

Za správnost:

Bc. Luboš Spěvák
zástupce ředitele pro věci ekonomické a obchodnízákladní kapitál celkem

607 497 tis. Kč

100,00 %

- v tom:
  akcie na jméno s omezenou převoditelností

520 193 tis. Kč

85,70 %

  akcie na jméno bez omezené převoditelnosti

87 304 tis. Kč

14,30 %