Veškeré zprávy si můžete stáhnout buď ve formátu DOC ( Wordovský dokument ), XLS ( Excelovský sešit ) nebo ve formátu PDF. Pro otevření souborů ve formátu PDF můžete použít například volně šířitelný program Acrobat Reader.


Tip:
Jak si zprávy uložit na svůj pevny disk?
Klikněte pravým tlačítkem myši na odkaz zprávy, kterou chcete stáhnout. Poté klikněte na "Uložit cíl jako..". Zvolte kam chcete zprávu na svém pevném disku uložit a klikněte na "Uložit". Zpráva se Vám stáhne a uloži na zvolené místo odkud si jí kdykoliv můžete prohlédnout.Výběrová řízení


Smlouva o dílo – ČOV Trutnov - Oprava KGJ a úprava na možný provoz na LPG

Smlouva o dílo – Oprava vodovodu a kanalizace - ul. V. Nováka, Trutnov

Smlouva o dílo – Sanace kanalizace - Trutnov, ul. Bendlova, Ostrčilova, Husova, Náchodská, Wolkerova a Libušinka

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „ČOV Trutnov - Oprava KGJ a úprava na možný provoz na LPG“

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Trutnov, V. Nováka - oprava vodovodu a kanalizace“

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Trutnov - ul. Bendlova, Ostrčilova, Husova, Náchodská, Wolkerova a Libušinka - sanace kanalizace“

Rozhodnutí o přidělení zakázky – Přeložka vodovodu v ul. Na Terase, Trutnov - Horní Staré Město

Smlouva o dílo – ČOV Trutnov - čerpání kalu na odvodnění

Smlouva o dílo – ČOV Trutnov - homogenizace kalu v uskladňovací nádrži

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „ČOV Trutnov - homogenizace kalu v uskladňovací nádrži“

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „ČOV Trutnov - čerpání kalu na odvodnění“

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Trutnov Voletiny, ul. Voletinská - splašková kanalizace“

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Trutnov, kruh. objezd Pražská-Úpická-Žižkova - sanace kanalizace“

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Oprava vodovodního a kanalizačního řadu v Trutnově, Národní ul.“

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Trutnov, Polská - oprava silnice I/16 TU-Libeč - sanace kanalizace“

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Oprava vodovodního a kanalizačního řadu – ul. Polská, Trutnov“

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Vodovodní řád a tlaková kanalizace Pec pod Sněžkou - Růžový důl“

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Mladé Buky, ulice Za Lenou – splašková kanalizace“

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Oprava vodovodního a kanalizačního řadu – ul. J. Tippelta, Horní Maršov“

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Oprava vodovodního a kanalizačního řadu – ul. I. Olbrachta, Trutnov“

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Oprava vodovodního řadu – ul. Mánesova Trutnov“

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Oprava vodovodního a kanalizačního řadu v ul. V Domcích - Trutnov“

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Softwarové rekonstrukce dispečerských pracovišť VAK Trutnov – upgrade SW“

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Oprava elektroinstalace a dodávka montáž ASŘTP objektů ČS K Valům, VDJ Oblanov a ČS Dolce“

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – Výběr dodavatele v zakázce „výměnná kontejnerová cisternová sací nástavba“

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Trutnov – oprava VDJ HSM“

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Pec pod Sněžkou – Jelení Louky - výměna vodovodních přivaděčů“

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Oprava elektroinstalace a řídicího systému vodojemů Velká Úpa a Portášky“

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Trutnov – ulice Železničářská – oprava kanalizačního řadu“

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Sacotlaková kanalizační cisterna“

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Trutnov – ulice Lípová – oprava kanalizačního řadu“

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Svoboda nad Úpou – ul. Horská – oprava vodovodu“

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Odvodňovací dekantační odstředivka“

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Janské Lázně – Duncan – gravitační splašková kanalizace a přeložka vodovodního řadu“

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Servisní výměna HW a SW operátorských stanic, HW a SW datapanelů OP1 až OP7 – ČOV Bohuslavice“

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „PD a IČ na akci Janské Lázně – Duncan – gravitační splašková kanalizace“

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Oprava vodovodu ve Foerstrově ul. v Trutnově“

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Úpravna vody Pec pod Sněžkou – sanace 2 akumulačních komor (2000 m3 + 1000 m3)“

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Janské Lázně, silnice III/2961 – oprava vodovodu a kanalizace“

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Cisternový vůz“

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Trutnov, ul. Prokopa Holého (Komenského nám.) – dolní část – oprava kanalizace a Trutnov, Exulantská ul. – výměna vodovodu a kanalizace“

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Vodárenský dispečink VAK Trutnov – Upgrade HW“

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Opravy vodovodů Voletiny, Křížová cesta, Svoboda – Dolní Maršov, Rýchorské sídliště, Janské Lázně, Modrokamenná ulice, Velká Úpa – vodovod C1“

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Pec pod Sněžkou, Jelení louky – Jímání vody na Zeleném potoce“

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Trutnov, ul. Prokopa Holého – Oprava kanalizace - horní část“

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Doplnění systému řízení ČOV Trutnov – Bohuslavice – 1) Začlenění nové soupravy zahuštění kalu; 2) Začlenění elektro/MaR nového plynojemu“

Rozhodnutí o výběru dodavatele – „Dostavba kanalizace ve Svobodě nad Úpou“

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – Správce stavby „ČOV Trutnov Bohuslavice – kalová koncovka“

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – „Pojištění majetku a odpovědnosti za škody VAK Trutnov, a.s.“

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – ČOV Trutnov Bohuslavice - Plynojem

Rozhodnutí o vyloučení účastníka – Oprava VDJ Střítež

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – Oprava VDJ Střítež

Oznamení o výběru dodavatele – „Trutnov – oprava VDJ Park“
Příloha č. 1 – Zpráva o hodnocení nabídek
Příloha č. 2 – Výsledek posouzení nabídky vybraného účastníka

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – Trutnov, ul. K Přejezdu – oprava kanalizace

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – Výběr zhotovitele zakázky „Oprava kanalizace v Lázeňské ul., ve Svobodě nad Úpou“

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – Zpracovatel PD ve stupni DUR „ČOV Trutnov Bohuslavice – kalová koncovka“

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení – Výběr zhotovitele v zakázce „Trutnov – oprava VDJ Park“

Rozhodnutí o přidělení zakázky – Oprava kanalizace a vodovodu ulice Petříkovická, Trutnov – Poříčí

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – Vypracování DSP a DVZ a související inženýrská činnost pro akci: "Kanalizace Velká Úpa"

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – ČOV Trutnov – plynojem

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – oprava fasády

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – Inovace informačního systému

Dodávka speciálního rámového podvozku s nástavbou HNK a kontejnerem – Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Dodávka speciálního rámového podvozku s nástavbou HNK a kontejnerem – Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - Janské Lázně – ulice Lyžařská – Oprava kanalizační stoky a vodovodů

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – Oprava izolací vyhnívacích nádrží ČOV Bohuslavice

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – Dodávka speciální kombinované automobilové nástavby

Rozhodnutí o přidělení zakázky - Oprava kanalizace v ul. Polská, Trutnov

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - Kanalizační a vodovodní řad v ulici Sukova – Trutnov

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - Dodávka speciálního komunálního podvozku určeného k další dostavbě

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - Trutnov – Polská ulice, oprava kanalizace II. etapa

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - Kanalizační a vodovodní řad v ulici Polní - Na Nivách

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - Trutnov Polská ulice, oprava kanalizace

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - Dodávka a montáž - doplnění ASŘTP ( PDF - 1.3 MB )

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - Dispečerský systém pro ÚV Janské Lázně ( PDF - 1.4 MB )

Úpravna vody Janské Lázně - Oprava elektroinstalace - Smlouva o dílo ( PDF - 1.7 MB )
Úpravna vody Janské Lázně - Oprava elektroinstalace - Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ( PDF - 500 kB )

Oprava vodovody VDJ Střítěž - Zemědělská a.s. Výšina ( PDF - 1.5 MB )
ZD na PD-Mlade Buky-podpis ( PDF - 300 kB )

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - Bezvýkopová oprava kanalizace v Trutnově - ul. Přádelnická ( PDF - 1.4 MB )Výroční zprávy


Výroční zpráva za rok 2023 ( PDF - 3 300 kB )

Výroční zpráva za rok 2022 ( PDF - 4 361 kB )

Výroční zpráva za rok 2021 ( PDF - 5 490 kB )

Výroční zpráva za rok 2020 ( PDF - 5 241 kB )

Výroční zpráva za rok 2019 ( PDF - 5 819 kB )

Výroční zpráva za rok 2018 ( PDF - 11 650 kB )

Výroční zpráva za rok 2017 ( PDF - 6 220 kB )

Výroční zpráva za rok 2016 ( PDF - 4 000 kB )

Výroční zpráva za rok 2015 ( PDF - 3 300 kB )

Výroční zpráva za rok 2014 ( PDF - 17 306 kB )

Výroční zpráva za rok 2013 ( PDF - 3 306 kB )

Výroční zpráva za rok 2012 ( PDF - 2 147 kB )

Výroční zpráva za rok 2011 ( PDF - 1 400 kB )

Výroční zpráva 2010 ( PDF - 1 080 kB )

Výroční zpráva 2009 ( PDF - 1 510 kB )

Výroční zpráva 2008 ( DOC - 3 213 kB )
Výroční zpráva 2008 ( PDF - 484 kB )

Výroční zpráva 2007 ( DOC - 1 998 kB )
Výroční zpráva 2007 ( PDF - 777 kB )

Výroční zpráva 2006 ( DOC - 9 900 kB )
Výroční zpráva 2006 ( PDF - 790 kB )

Výroční zpráva 2005 ( DOC - 1 655 kB )
Výroční zpráva 2005 ( PDF - 1 985 kB )

Výroční zpráva 2004 ( DOC - 475 kB )
Výroční zpráva 2004 ( PDF - 326 kB )

Výroční zpráva 2003 ( DOC - 456 kB )
Výroční zpráva 2003 ( PDF - 670 kB )


Účetní závěrky


Roční účetní závěrka za rok 2013 je obsažena ve výroční zprávě za rok 2013

Roční účetní závěrka za rok 2012 ( PDF - 2 614 kB )

Roční účetní závěrka za rok 2010 ( PDF - 1 605 kB )

Roční účetní závěrka za rok 2009 ( PDF - 1 722 kB )

Roční účetní závěrka za rok 2008 ( PDF - 250 kB )

Roční účetní závěrka za rok 2007 ( PDF - 317 kB )

Roční účetní závěrka za rok 2006 ( PDF - 405 kB )

Roční účetní závěrka za rok 2005 ( PDF - 1 915 kB )
Informace akcionářům


Oznámení o výplatě výnosu dražby akcií VaK Trutnov
VZOR - žádost o výplatu výnosu dražby VaK Trurnov

Zápis o jednání řádné valné hromady 27.5.2024, vč. příloh
SML - O výkonu funkce - návrh DR.
SML - O výkonu funkce - návrh ČP.
Pozvánka na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 27. 5. 2024.

Oznámení o předávání akcií VaK Trutnov po zvýšení ZK

INFORMACE O DRAŽBĚ a o POSLEDNÍ MOŽNOSTI PŘEVZETÍ LISTINNÝCH AKCIÍ
Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3

Oznámení o Dodatečné veřejné nabídce na úpis akcií Zde a Zde
Příloha: Objednávka úpisu akcií II.kolo Zde a Zde

Oznámení o přednostním právu k úpisu akcií
Ucelené informace o Emitentovi a jeho akciích (tzv. "Prospekt")

Oprava chyb v zápisu z jednání řádné valné hromady 26.5.2023.
Zápis o jednání řádné valné hromady 26.5.2023, vč. příloh
SML - O výkonu funkce - návrh dozorčí rada.
SML - O výkonu funkce - návrh člena představenstva.
Pozvánka na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 26. 5. 2023.

Změna podoby a formy akcií a veřejný návrh na nákup vlastních akcií společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Oznámení veřejného návrhu
Oznámení o předávání akcií
Oznámení o předávání akcií - dodatečná lhůta

Formulář žádost o výplatu dividend VaK TU 2021 Zde a Zde

Zápis o jednání řádné valné hromady 22.11.2022, vč. příloh
Oznámení o změně podoby a formy cenného papíru z rozhodnutí valné hromady 22.11.2022.
Stanovisko představenstva k bodu 5 protinávrhu Mgr. Ing. Franka k bodu 5.
Protinávrh akcionáře Mgr. Ing. Miroslava Franka k bodu 5 programu valné hromady společnosti VAK Trutnov, a.s., svolané na 22. 11. 2022
Stanovisko představenstva k bodu 3 protinávrhu Mgr. Ing. Franka k bodu 3.
Protinávrh akcionáře Mgr. Ing. Miroslava Franka k bodu 3 programu valné hromady společnosti VAK Trutnov, a.s., svolané na 22. 11. 2022
Pozvánka na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 22. 11. 2022.

Zápis o jednání řádné valné hromady 30.5.2022, vč. příloh
VH 2022 - Stanovisko představenstva k bodu 7 protinávrhům (Mgr. Ing. Frank k bodu 7).
Protinávrh akcionáře Mgr. Ing. Miroslava Franka k bodu 7 programu valné hromady společnosti VAK Trutnov, a.s., svolané na 30. 5. 2022.
VH 2022 - Stanovisko představenstva k bodu 5 protinávrhům (Mgr. Ing. Frank k bodu 5).
Protinávrh akcionáře Mgr. Ing. Miroslava Franka k bodu 5 programu valné hromady společnosti VAK Trutnov, a.s., svolané na 30. 5. 2022.
Návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek, která je součástí smlouvy o upsání akcií.
Pozvánka na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 30. 5. 2022.

Zápis o jednání řádné valné hromady 31.5.2021, vč. příloh
VH 2021 - Příloha č.1 Oznámení o přijetí návrhu VaK Trutnov
VH 2021 - Oznámení veřejného návrhu VaK Trutnov
VH 2021 - Usnesení o výkupu VaK Trutnov
VH 2021 - Stanovisko představenstva k protinávrhům (Arrows k bodu 6).
VH 2021 - Stanovisko představenstva k protinávrhům (Arrows k bodu 5).
Protinávrh akcionáře spolku OSMA - ČR - OJ024 (právně zastupuje ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.) k valné hromadě společnosti VAK Trutnov, a.s., svolané na 31. 5. 2021.
VH 2021 - Stanovisko představenstva k protinávrhům (Mgr. Ing. Frank k bodu 6).
Protinávrh akcionáře Mgr. Ing. Miroslava Franka k valné hromadě (bod 6) společnosti VAK Trutnov, a.s., svolané na 31. 5. 2021.
VH 2021 - Stanovisko představenstva k protinávrhům (Mgr. Ing. Frank k bodu 5).
Protinávrh akcionáře Mgr. Ing. Miroslava Franka k valné hromadě (bod 5) společnosti VAK Trutnov, a.s., svolané na 31. 5. 2021.
Pozvánka na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 31. 5. 2021.
Vzor smlouvy o výkonu funkce člena představenstva.

Zápis o jednání řádné valné hromady 25.5.2020, vč. příloh
Notářský zápis z valné hromady 25.5.2020
Oznámení protinávrhu akcionáře, stanovisko představenstva společnosti VAK Trutnov, a.s., zařazení protinávrhu do programu valné hromady.
Protinávrh akcionáře PDF invest, s.r.o. k valné hromadě společnosti VAK Trutnov, a.s., svolané na 25. 5. 2020.
Oznámení protinávrhů akcionářů, stanovisko představenstva společnosti VAK Trutnov, a.s., zařazení protinávrhů do programu valné hromady.
Protinávrh akcionáře spolku OSMA - ČR - OJ024 (právně zastupuje ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.) k valné hromadě společnosti VAK Trutnov, a.s., svolané na 25. 5. 2020.
Protinávrh akcionáře Mgr. Ing. Miroslava Franka k valné hromadě společnosti VAK Trutnov, a.s., svolané na 25. 5. 2020.
Pozvánka na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 25. 5. 2020.
Vzor smlouvy o výkonu funkce člena představenstva.

Revokace rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu

Notářský zápis z valné hromady 27.5.2019
Zápis o jednání řádné valné hromady 27.5.2019, vč. příloh
Stanovisko představenstva společnosti VAK Trutnov, a.s. k Protestu proti usnesení valné hromady společnosti a k žádosti o vysvětlení akcionáři - spolku OSMA – ČR - OJ024
Protest akcionáře spolku OSMA – ČR – OJ024 proti usnesení valné hromady společnosti konané dne 27. 5. 2019 a Žádosti o vysvětlení
Pozvánka na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 27. 5. 2019.
Vzor smlouvy o výkonu funkce člena DR.

Příloha č. 3 Zápisu o jednání řádné valné hromady 28.5.2018
Notářský zápis z valné hromady 28.5.2018
Zápis o jednání řádné valné hromady 28.5.2018, vč. příloh
Stanovisko představenstva společnosti VAK Trutnov, a.s. k protinávrhům a návrhům usnesení od spolku OSMA - ČR - OJ024 (ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.) a Ing. Mgr. Franka
Protinávrh akcionáře spolku OSMA - ČR - OJ024 (právně zastupuje ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.) k valné hromadě společnosti VAK Trutnov, a.s., svolané na 28. 5. 2018
Protinávrh akcionáře Mgr. Ing. Miroslava Franka k valné hromadě společnosti VAK Trutnov, a.s., svolané na 28. 5. 2018
Pozvánka na valnou hromadu konanou 28.5.2018
Vzor smlouvy o výkonu funkce

Zápis z jednání řádné valné hromady 22.5.2017
Pozvánka na valnou hromadu konanou 22.5.2017

Stanovisko představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., IČ 60108711, se sídlem: Revoluční 19, 541 01, Trutnov, k protinávrhu a návrhu usnesení předloženému akcionářem společnosti Ing. René Holečkem, k pořadu valné hromady svolané na 30. 5. 2016
Protinávrhy akcionáře Ing. René Holečka k valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., svolané na 30. 5. 2016
Notářský zápis z valné hromady konané 30.5.2016
Zápis o jednání řádné valné hromady 30. 5. 2016
Pozvánka na valnou hromadu konanou 30.5.2016

Notářský zápis z valné hromady konané 25.5.2015
Zápis z valné hromady konané 25.5.2015
Pozvánka na valnou hromadu konanou 25.5.2015

Notářský zápis z valné hromady 26.5.2014
Zápis z valné hromady konané 26.5.2014
Návrh stanov
Pozvánka na valnou hromadu konanou 26.5.2014

Zápis o jednání řádné valné hromady 28.5.2013 ( PDF - 189 kB )
Pozvánka na valnou hromadu 28.5.2013 ( PDF - 316 kB )

Výsledky valné hromady 5. 6. 2012 ( PDF - 86 kB )
Pozvánka na valnou hromadu 5.6.2012 ( PDF - 32 kB )

Výsledky valné hromady 31. 5. 2011 ( PDF - 72 kB )
Pozvánka na valnou hromadu 31.5.2011 ( PDF - 32 kB )

Výsledky valné hromady 8. 6. 2010 ( PDF - 76 kB )
Notářský zápis valné hromady 8. 6. 2010 ( PDF - 206 kB )
Pozvánka na valnou hromadu 8.6.2010 ( PDF - 32 kB )

Pozvánka na valnou hromadu 28.5.2009 ( PDF - 29 kB )

Vyloučení akcií z obchodování - nabytí právní moci ( PDF - 1,6 mB )

Oznámení o vyloučení akcií z obchodování ( DOC - 30 kB )

Informační povinnost dle § 120, odst. 6, ZPKT, období 2007 - 2008 ( DOC - 38 kB )

Informační povinnost dle § 120, odst. 6, ZPKT, období 2006 - 2007 ( DOC - 39 kB )

Informační povinnost dle § 120, odst. 6, ZPKT, období 2005 - 2006 ( DOC - 46 kB )

Pozvánka na valnou hromadu 26.5.2008 ( PDF - 27 kB )

Vnitřní informace - Listinné akcie ( DOC - 31 kB )

Pozvánka na valnou hromadu 6.6.2007 ( DOC - 26 kB )
Pozvánka na valnou hromadu 6.6.2007 ( PDF - 117 kB )

Pozvánka na valnou hromadu 29.5.2006 ( DOC - 24 kB )
Pozvánka na valnou hromadu 29.5.2006 ( PDF - 112 kB )

Pozvánka na valnou hromadu 6.6.2005 ( DOC - 30 kB )
Pozvánka na valnou hromadu 6.6.2005 ( PDF - 120 kB )

Vnitřní informace - návrh změny stanov, návrh na zvýšení ZK ( DOC - 26 kB )
Vnitřní informace - návrh změny stanov, návrh na zvýšení ZK ( PDF - 120 kB )

Vnitřní informace - doplněk ( DOC - 30 kB )
Vnitřní informace - doplněk ( PDF - 120 kB )

Notářský zápis valné hromady 29. 5. 2009 ( PDF - 139 kB )
Výsledky valné hromady 29. 5. 2009 ( PDF - 382 kB )

Výsledky valné hromady 26. 5. 2008 ( DOC - 90 kB )
Výsledky valné hromady 26. 5. 2008 ( PDF - 114 kB )

Výsledky valné hromady 6. 6. 2007 ( PDF - 1,7 mB )

Výsledky valné hromady 29. 5. 2006 ( DOC - 139 kB )
Výsledky valné hromady 29. 5. 2006 ( PDF - 173 kB )

Výsledky valné hromady 6. 6. 2005 ( DOC - 23 kB )
Výsledky valné hromady 6. 6. 2005 ( PDF - 114 kB )