Tento projekt je spolufinancován z Fondu soudržnosti Evropské Unie, který napomáhá
ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi občany Evropské unie.

Zájemci o připojení splaškové kanalizace v níže uvedených lokalitách, neprodleně kontaktujte pana Klůze na tel.: 499 848 517 nebo na mobil: 739 587 670.

Upozorňujeme, že zhotovení vlastní přípojky si uživatel hradí sám!


Technický přehled projektu

Projekt "Čistá horní Úpa" se skládá z vyřešení odkanalizování území s vodohospodářským zařízením VAK Trutnov, a.s.
Projekt zahrnuje lokality, kde dosud kanalizace není vybudována, kde je nutná rekonstrukce kanalizace z důvodu
kapacity či opotřebení a lokality s předpokládanou výstavbou:

Dostavba kanalizace v Trutnově
   rok 2007
Začátek
Konec
Info
08.10.2007
30.04.2008
dílo dokončeno, zkolaudováno
08.10.2007
31.07.2008
dílo dokončeno, zkolaudováno
15.10.2007
31.07.2009
dílo dokončeno, zkolaudováno
24.09.2007
27.03.2008
dílo dokončeno, zkolaudováno
08.10.2007
30.04.2008
dílo dokončeno, zkolaudováno
24.09.2007
15.11.2007
dílo dokončeno, zkolaudováno
24.09.2007
05.11.2007
dílo dokončeno, zkolaudováno
08.10.2007
08.11.2007
dílo dokončeno, zkolaudováno
   rok 2008
Začátek
Konec
Info
03.03.2008
15.07.2008
dílo dokončeno, zkolaudováno
01.04.2007
30.07.2009
dílo dokončeno, zkolaudováno
12.05.2008
18.05.2009
dílo dokončeno, zkolaudováno
19.05.2008
03.10.2008
dílo dokončeno, zkolaudováno
01.05.2008
14.11.2008
dílo dokončeno, zkolaudováno
15.09.2008
14.11.2008
dílo dokončeno, zkolaudováno
01.09.2008
30.10.2008
dílo dokončeno, zkolaudováno
01.10.2008
30.09.2009
dílo dokončeno, zkolaudováno
14.04.2008
15.09.2008
dílo dokončeno, zkolaudováno
01.04.2008
31.07.2008
dílo dokončeno, zkolaudováno
   rok 2009
Začátek
Konec
Info
01.06.2009
30.09.2009
dílo dokončeno, zkolaudovánoDostavba kanalizace v Mladých Bukách
   rok 2008
Začátek
Konec
Info
20.06.2008
13.10.2008
dílo dokončeno, zkolaudováno
07.07.2008
30.05.2009
dílo dokončeno, zkolaudováno
01.04.2008
15.09.2008
dílo dokončeno, zkolaudováno
Rekonstrukce kanalizačního potrubí DN 600
01.08.2008
31.10.2008
dílo dokončeno, zkolaudováno
   rok 2009
Začátek
Konec
InfoDostavba kanalizace ve Svobodě nad Úpou
   rok 2008
Začátek
Konec
Info
20.06.2008
27.10.2008
dílo dokončeno, zkolaudováno
04.05.2009
30.06.2009
dílo dokončeno, zkolaudováno
01.05.2008
17.11.2008
dílo dokončeno, zkolaudováno
01.05.2008
01.12.2008
dílo dokončeno, zkolaudováno
   rok 2009
Začátek
Konec
Info
15.04.2009
15.09.2009
dílo dokončeno, zkolaudovánoDostavba kanalizace v Janských Lázních
   rok 2009
Začátek
Konec
Info
01.05.2009
31.08.2009
dílo dokončeno, zkolaudovánoDostavba kanalizace v Horním Maršově
   rok 2008
Začátek
Konec
Info
01.04.2008
15.07.2008
dílo dokončeno, zkolaudováno
01.04.2008
30.06.2008
dílo dokončeno, zkolaudováno
01.05.2009
31.07.2009
dílo dokončeno, zkolaudováno
01.05.2008
15.08.2008
dílo dokončeno, zkolaudováno
   rok 2009
Začátek
Konec
Info
15.04.2009
31.07.2009
dílo dokončeno, zkolaudováno
Temný Důl + ÚV
01.04.2009
30.09.2009
dílo dokončeno, zkolaudovánoIntenzifikace ČOV v Bohuslavicích
Začátek
Konec
Info
01.09.2007
30.09.2009
dílo dokončeno, zkolaudováno


Výstavba bude probíhat od 09/2007 do 09/2009. Generálním projektantem je HYDROPROJEKT CZ, a.s., Táborská 31, Praha 4. Správcem stavby je sdružení firem Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřežní 4, Praha 5 - Smíchov a D-PLUS, a.s., Sokolovská 16/45A, Praha 8 - Karlín. Generálním zhotovitelem je Sdružení Čistá Horní Úpa, které tvoří firmy BAK, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov, Metrostav, a.s., U Elektry 830/2b, 190 00 Praha 9, OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 660 02 Brno – střed.
Poskytovatel úvěru je Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1. Řídícím orgánem projektu je Ministerstvo pro místní rozvoj, zprostředkujícím subjektem je Ministerstvo životního prostředí a realizačním orgánem je Státní fond životního prostředí ČR.

Další informace na: www.cistahorniupa.cz